Results 1 to 3 of 3

Thread: Best Place to do CISSO Training

 1. #1
  New Member  
  Join Date
  11-19-21
  Posts
  10

  Best Place to do CISSO Training

  Get the best CISSO Training and certification from securium solutions and enjoy lifetime support witjn100% exam support.

 2. #2
  New Member  
  Join Date
  11-19-21
  Posts
  10

  Best Place to do CISSO Training

  Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài là người có 02 quốc tịch gồm quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước đang định cư.

  Theo khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam th́ Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nhóm người này có đồng thời quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước sở tại.
  Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài không có toàn quyền như đối với trường hợp công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài chỉ được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan nhằm giữ ǵn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đ́nh và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước được quy định tại Điều 18 Hiến pháp năm 2013.

  Xem thêm >> tra cứu thông tin quy hoạch

  Quyền lợi của nhà đầu tư là người Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài

  Vấn đề về người có nhiều quốc tịch luôn được quan tâm do đối với những người này sẽ luôn được nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh. Đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài quy chế đầu tư đối với họ cũng có những nét đặc thù so với các nhà đầu tư có một quốc tịch.

  Pháp luật đầu tư quy định cho những nhà đầu tư đồng thời có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài quyền lựa chọn điều kiện và thủ tục đầu tư đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam. Cụ thể:

  Nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

  Xem chi tiết >> hợp thức hóa lănh sự

  Nếu nhà đầu tư lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư là người Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương tự của nhà đầu tư trong nước.

  Do đó, tùy theo sự lựa chọn của nhà đầu tư là người Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài mà điều kiện và thủ tục đầu tư sẽ tương ứng để nhà đầu tư áp dụng. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư lựa chọn điều kiện và thủ tục đầu tư phù hợp với ḿnh.

  Liên hệ Luật Sư X

  Sử dụng dịch vụ của Luật sư X sẽ đem lại những lợi ích sau:
  Tiết kiệm được thời gian và công sức
  Không c̣n phải đau đầu nghiên cứu hồ sơ và thủ tục
  Nhận kết quả tận nhà thật thuận tiện.

  Nếu quư khách có nhu cầu được tư vấn về “Nhà đầu tư là người Việt Nam nhưng có cả quốc tịch nước ngoài”; đừng e ngại mà hăy liên hệ ngay với Luật sư X để được phục vụ tốt nhất: 0833102102.

 3. #3
  New Member  
  Join Date
  08-17-22
  Posts
  1

  Best Place to do CISSO Training

  When it comes to information security credentials, the Certified Information Systems Security Professional (CISSP) from (ISC)2 is a must-have for serious IT information security professionals. Globally recognized, the CISSP is the pinnacle credential in the (ISC)2 certification portfolio.

  Earning the CISSP designation is difficult. Candidates must have a minimum of five years of paid professional work experience in at least two of the eight CISSP Common Body of Knowledge (CBOK) domains; pass the rigorous, six-hour, 250-question certification exam ($699); and submit the Serialelatimp required endorsements. The CISSP is valid for three years. To recertify, candidates must either take the exam again or earn 120 continuing professional education CPE credits.

  While not required, training is highly recommended for CISSP exam preparation. But a Google search for “CISSP training” resulted in more than nine million hits! With so many choices available, finding the training opportunity that’s right for you can seem daunting. Below, you’ll find a list of the best CISSP boot camps and free and paid trainings to speed you on your way to certification.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •